Welkom bij de Website Inherente Veiligheid

Wat is inherente veiligheid?
De essentie van de toepassing van inherente veiligheid bij het ontwerpen, bedrijven en wijzigen van een proces is het vermijden, elimineren, of reduceren van gevaren in plaats van het beschermen daartegen.

De vijf strategieën van inherente veiligheid
1) vervangen van gevaarlijke stof (bijv. hopextract gebruiken voor het witwassen van suiker in plaats van het gevaarlijke zwaveldioxide)
2) verminderen van gevaarlijke stoffen (bijv. verdunde in plaats van geconcentreerde oplossingen)
3) verbeteren condities (bijv. gebruik van katalysatoren, waardoor het gebruik van bepaalde gevaarlijke grondstoffen overbodig wordt)
4) vereenvoudigen of verhogen tolerantie voor fouten (bijv. reduceren aantal recepturen)
5) veranderen van logistiek en lay-out (bijv. contractordorp buiten de gevarenzone plaatsen)

Project Inherente veiligheid
Deze website wordt beheerd door een projectgroep bestaande uit de provincies Noord-Brabant, Zeeland, Zuid-Holland, Noord-Holland en Limburg en de DCMR Milieudienst Rijnmond. Deze partijen zijn al enige tijd actief op het gebied van inherente veiligheid. Sinds 2006 hebben zij verschillende pilots uitgevoerd om samen met bedrijven te zoeken naar mogelijkheden om hun bedrijfsprocessen veiliger te maken. Daarnaast hebben zij hulpmiddelen ontwikkeld waarmee bedrijven zelf, op basis van vrijwilligheid, aan de slag kunnen met het concept inherente veiligheid.

Deze website
Op deze website staan twee hulpmiddelen waarmee bedrijven zelf aan de slag kunnen gaan met het concept Inherente veiligheid:
- Het IV-instrument is een vragenlijst waarmee bedrijven stapsgewijs hun bedrijfsprocessen kunnen doorlichten, op zoek naar mogelijkheden om deze veiliger te maken. De vragen zijn voorzien van aansprekende voorbeelden uit de alledaagse praktijk.
- De IV-databank bevat voorbeelden van de toepassing van het concept Inherente veiligheid in de praktijk. Deze voorbeelden zijn deels afkomstig uit de pilots die sinds 2006 bij meer dan 35 bedrijven zijn uitgevoerd. Daarnaast is het mogelijk om als bedrijf ook zelf nieuwe voorbeelden voor de databank aan te dragen.
Een derde hulpmiddel, een handreiking inherente veiligheid, is nog in ontwikkeling.